poniedziałek 26 lutego 2018    imieniny obchodzi: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
Strona głównaAktualnościMapa serwisuKontakt
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
  
  
Cel projektu

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie realizuje projekt pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno– zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 36 uczestników projektu w okresie II - XI 2017r. Oddziaływaniem zostaną objęte dwie grupy uczestników - 14 osób z niepełnosprawnością i 22 osoby opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej a dodatkowo także ich otoczenie. Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu ciechanowskiego będących w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe to:

  • nabycie nowych kwalifikacji przez co najmniej 8 osób;
  • podniesienie, aktualizacja, nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych przez co najmniej 28 osób;
  • zdobycie umiejętności i kompetencji psychospołecznych ułatwiających aktywne poruszanie się po rynku pracy przez co najmniej 28 osób;
  • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym przez co najmniej 32 osoby;
  • poprawa stanu psychoruchowego u co najmniej 13 osób z niepełnosprawnością;
  • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby;
  • wyposażenie otoczenia uczestników - co najmniej 10 rodzin zastępczych w nowe umiejętności i kompetencje psychospołeczne.

Projekt wpisuje się w realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej poprzez dążenie do aktywnego włączenia i zwiększania szans na zatrudnienie. Jest też zgodny z celami RPO WM - przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację oraz jest zgodny z celami Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Ponadto projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 493 530,91 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 394 824,73 zł.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link

  
Jak oceniasz pomysł realizacji tego projektu?
Super, kontynujcie wysiłki w kolejnych latach
Pozytywnie, wpieranie osób niepełnosprawnych jest przecież potrzebne
Nie mam zdania
Raczej negatywnie
Myślę, że nie było warto...
Zobacz wyniki | Głosuj
Luty
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Online: 4 odwiedzin: 2956966
Strona główna | Kontakt | design & hosting by Trol Intermedia
© 2009 - 2018 PCPR Ciechanów. All rights reserved.