czwartek 22 lutego 2018    imieniny obchodzi: Marta, Małgorzata, Piotr
Strona głównaAktualnościMapa serwisuKontakt
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
  
  
Mapa serwisu

  Menu dolne
Strona głównaczytaj
Kontaktczytaj
  Przetargi
  2014
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu oraz piknikuczytaj
Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo czytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 23 pełnoletnich osóbczytaj
Przeprowadzenie kursu komputerowego dla 27 osób, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowych wyjazdowych szkoleńczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenia 3-dniowego wyjazdowego szkoleniaczytaj
Zorganizowanie konferencji podsumowującej projektczytaj
  2013
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu i piknikuczytaj
Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznychczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowyczytaj
Przeprowadzenie kursu komputerowegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursówczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie w rejonach Mierzei Wiślanej 7 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno - kulturalno - rozwojowegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie w rejonach Mierzei Wiślanej 4 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno - kulturalno - rozwojowegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia integracyjno - kulturalno - rozwojowego dla 30 osób niepełnosprawnychczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projektczytaj
  2012
Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizaż i stylizacji paznokciczytaj
Zorganizowanie kursu komputerowegoczytaj
Przeprowadzenie kursówczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie na Pojezierzu Mazurskim 7 dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno - kulturalno - rozwojowegoczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie Festynu integracyjno – kulturalno – rekreacyjnego dla 200 osób niepełnosprawnych i ich otoczeniaczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie na Pojezierzu Mazurskim 4-dniowego wyjazdowego szkolenia integracyjno - kulturalno - rozwojowego, obejmującego zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu pozyskiwczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 14 pełnoletnich osóbczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Spawacz metodą MAG dla 1 osoby niepełnosprawnejczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie 4-dniowych, wyjazdowych warsztatów psychologiczno - kulturalno - integracyjnych, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznychczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowych wyjazdowych warsztatów psychologiczno - kulturalno - integracyjnychczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw technik fotografiiczytaj
  2011
Organizacja warsztatów aktywizacji zawodowejczytaj
Przeprowadzenie warsztatów wyjazdowychczytaj
Przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznychczytaj
Organizacja szkolenia z zakresu poznawania technik fotograficzytaj
Kurs komputerowyczytaj
Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznychczytaj
Przeprowadzenie kursów: obsługa wózków widłowych, wizaż i stylizajca paznokci, przedstawiciel handlowyczytaj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B i Cczytaj
Zorganizowanie 3-dniowego szkolenia i kursu prawa jazdy kat. Bczytaj
  Projekt w roku 2017
  Projekt w roku 2014
  Projekt w roku 2013
  Projekt w roku 2012
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna integracjaczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Praca socjalnaczytaj
Promocjaczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Punkt konsultacji specjalistycznejczytaj
Spotkania samopomocoweczytaj
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowymczytaj
Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennegoczytaj
7-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno - kulturalno - rozwojowe, obejmujące zajęcia z psychologiem oraz naukę języka angielskiegoczytaj
4-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno - kulturalno - rozwojowe, obejmujące zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych czytaj
Festyn integracyjno - kulturalno - rekreacyjnyczytaj
Kurs Prawo jazdy kat. Cczytaj
Kurs komputerowyczytaj
Kurs wizaż i stylizacja paznokciczytaj
Kurs sprzedawca - magazynier z obsługą kasy fiskalnejczytaj
Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. Bczytaj
Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowegoczytaj
Kurs prawo jazdy kat. Dczytaj
3-dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczno - kulturalno - integracyjne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznychczytaj
Kurs spawacz metodą MAGczytaj
Szkolenie z zakresu poznawania technik fotografiiczytaj
Spotkanie z kulturą i sztukączytaj
Konferencja podsumowująca realizację projektu w 2012 rokuczytaj
  Projekt w roku 2011
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna integracjaczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Praca socjalnaczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Punkt konsultacji specjalistycznejczytaj
Spotkania samopomocoweczytaj
Warsztaty aktywizacji zawodowejczytaj
Trening kompetencji i umiejętności społecznychczytaj
Zespół ćwiczeń fizycznychczytaj
Wyjazd szkoleniowy z zakresu poznawania technik fotografiiczytaj
Kurs przedstawiciela handlowegoczytaj
3-dniowe wyjazdowe szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy UEczytaj
Wizaż i stylizacja paznokciczytaj
Wyjazd integracyjno-kulturalnyczytaj
Festyn integracyjno - kulturalno - rekreacyjnyczytaj
3-dniowe wyjazdowe warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznychczytaj
Kurs \"prawo jazdy kat. B\" dla 1 osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządów ruchuczytaj
Spotkanie z kulturą i sztukączytaj
Wyjazd do teatru Roma w Warszawieczytaj
Kurs obsługi wózków widłowychczytaj
Kurs komputerowyczytaj
Audycje radiowe z udziałem rodzin zastępczychczytaj
Koferencja podsumowująca projektczytaj
  Projekt w roku 2010
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna integracjaczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Praca socjalnaczytaj
Promocjaczytaj
  Realizajca działań w ramach projektu
Indywidualne doradztwo zawodoweczytaj
Spotkania samopomocoweczytaj
Punkt konsultacji specjalistycznejczytaj
Zajęcia rehabilitacyjneczytaj
Szkolenia i kursy zawodoweczytaj
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny z elementami poznawania miejsc historycznychczytaj
Festyn integracyjno-kurturalnoczytaj
Zawody sportoweczytaj
Warsztaty psychologiczneczytaj
Konferencja podsumowująca projekt czytaj
  Projekt w roku 2009
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna Integracjaczytaj
Praca socjalnaczytaj
Zasiłki i pomoc w naturzeczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Promocja projektuczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Spotkania samopomocoweczytaj
Turnus szkoleniowo-rehabilitacyjnyczytaj
Szkolenia i kursy zawodoweczytaj
Wyjazd szkoleniowo - integracyjno - kulkturalnyczytaj
Forum Osób Niepełnosprawnychczytaj
Audycje radiowe i artykuły prasoweczytaj
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: Cukrzyca jest ciężką chorobą, ale można z nią żyć!czytaj
Stowarzyszenie Amazonka: Dobroć odpłacana jest dobrociączytaj
Polski Czerwony Krzyż: Wszystko robimy z myślą o człowieku!czytaj
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: Czujemy się tutaj jak u siebieczytaj
Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych: Tutaj znajdujemy pomoc i wytchnienie!czytaj
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych: U nas każde dziecko jest przyjmowaneczytaj
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego: Chwiejny chód nie jest oznaką upicia się, ale objawem naszej choroby!czytaj
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem: Nie tylko brak podjazdu może być barierą!czytaj
Polski Związek Niewidomych: Nie wolno zamykać się w czterech ścianach!czytaj
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym: Chcą być i żyć jak inni! czytaj
Zawody sportoweczytaj
Giełda pracyczytaj
Festyn integracyjno - kulturalnyczytaj
Spotkanie integracyjno - andrzejkoweczytaj
  Projekt w latach poprzednich
W latach poprzednichczytaj
  Skąd pomysł?
Skąd pomysł?czytaj
  Materiały do pobrania
Do pobraniaczytaj
Informacje dla pobierającychczytaj
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zadania Centrumczytaj
Status prawnyczytaj
Kierownictwo i organizacjaczytaj
Ważne dokumentyczytaj
Materiały do pobraniaczytaj
Dane teleadresoweczytaj
  Aktywny samorząd
  Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinieczytaj
  2017
Wzory wniosków, wkładek, podańczytaj
Zarządzenie Kierownikaczytaj
Zasadyczytaj
Załącznik nr 1 do Zasad - Skala punktowaczytaj
Załącznik nr 2 do Zasad - wykaz wnioskówczytaj
  2016
Wzory wniosków, wkładek, podańczytaj
Zarządzenie Kierownikaczytaj
Zasadyczytaj
Załącznik nr 1 do Zasad - Skala punktowaczytaj
Załącznik nr 2 do Zasad - wykaz wnioskówczytaj
  2015
Wzory wniosków, wkładek, załącznikówczytaj
Zarządzenie Kierownikaczytaj
Zasadyczytaj
Skala punktowaczytaj
Załącznik nr 2 do Zasadczytaj
  2014
Wzory wniosków, wkładek, załącznikówczytaj
Zarządzenie Kierownikaczytaj
Zasadyczytaj
Skala punktowaczytaj
  2013
Wzory wniosków, wkładek, załącznikówczytaj
Zasadyczytaj
Skala punktowaczytaj
Zarządzenie Kierownikaczytaj
  2012
Zarządzenie Kierownikaczytaj
Zasadyczytaj
Skala punktowaczytaj
Wzory wniosków, wkładek, załącznikówczytaj
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna integracjaczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Praca socjalnaczytaj
Promocjaczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Punkt Konsultacji Specjalistycznejczytaj
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowymczytaj
Spotkania samopomocoweczytaj
Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennegoczytaj
Piknik dla dzieci i młodzieżyczytaj
Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. Bczytaj
Kurs prawa jazdy kat. Cczytaj
Kurs komputerowy dla 22 osóbczytaj
4-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturalno-rozwojoweczytaj
7-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturalno-rozwojoweczytaj
Festyn inegracyjno-kulturalno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczeniaczytaj
Kurs wizaż i stylizacja paznokciczytaj
3-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturalno-rozwojowe, obejmujące warsztaty z psychologiem oraz szkolenie z zakresu podstaw technik fotografiiczytaj
Kurs operatora koparko - ładowarki kl. IIIczytaj
Kurs księgowości komputerowejczytaj
Konferencja podsumowująca szóstą edycję projektuczytaj
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Aktywna integracjaczytaj
Działania o charakterze środowiskowymczytaj
Praca socjalnaczytaj
Promocjaczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowymczytaj
Spotkanie edukacyjno - kulturalno - rekreacyjneczytaj
Spotkania samopomocoweczytaj
Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennegoczytaj
Piknik integracyjnyczytaj
Przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. Bczytaj
5-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturalno-rozwojoweczytaj
Kurs komputerowyczytaj
Festyn integracyjno-kulturalno-rekreacyjnyczytaj
3-dniowe wyjazdowe szkolenie integracyjno-kulturoznawczo-rozwojoweczytaj
Drugie spotkanie edukacyjno-kulturalno-rekreacyjneczytaj
Spotkanie ze sztukączytaj
Konferencja podsumowująca projekt w roku 2014czytaj
  Cel projektu
Cel projektuczytaj
  Uczestnicy
Uczestnicyczytaj
  Działania w ramach projektu
Diagnoza potrzeb - ścieżka reintegracjiczytaj
Aktywizacja społecznaczytaj
Aktywizacja zdrowotnaczytaj
Aktywizacja zawodowo - edukacyjnaczytaj
  Realizacja działań w ramach projektu
Zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowoczytaj
Piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych i ich opiekunówczytaj
Wyjazdowe szkolenie dla rodzin zastępczychczytaj
Kurs komputerowyczytaj
Festyn integracyjnyczytaj
Kurs podstaw rachunkowościczytaj
Kurs masażuczytaj
Kurs gastronomicznyczytaj
Szkolenie z autoprezentacji oraz trening umiejętności społecznychczytaj

  
Jak oceniasz pomysł realizacji tego projektu?
Super, kontynujcie wysiłki w kolejnych latach
Pozytywnie, wpieranie osób niepełnosprawnych jest przecież potrzebne
Nie mam zdania
Raczej negatywnie
Myślę, że nie było warto...
Zobacz wyniki | Głosuj
Luty
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Online: 7 odwiedzin: 2949688
Strona główna | Kontakt | design & hosting by Trol Intermedia
© 2009 - 2018 PCPR Ciechanów. All rights reserved.